Cercle Brugge KSV

Cercle Brugge KSV

Huấn luyện viên trưởng: Bob Peeters
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1899
Sân nhà Jan Breydel Stadium Sức chứa 29.945
Chủ tịch Frans Schotte Xếp hạng UEFA 192
Địa chỉ Olympialaan 74, 8200 Brugge, Belgium
Tel/Fax +32 (50) 389 193, Fax+32 (50) 391 141
Website http://www.cerclebrugge.be/