Bắt đầu: 02/08/2014 20:30
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CET
 
TOT
 
Olympic Stadium, Helsinki
Trọng tài: Antti Munnukka