FK Čelik Nikšić

FK Čelik Nikšić

Huấn luyện viên trưởng: Željko Ćeha
Quốc tịch    Montenegro Thành lập 1957
Sân nhà Stadion Željezare Sức chứa 2.000
Chủ tịch Ranko Radulović Xếp hạng UEFA 401
Địa chỉ ul. Dragovića Luka bb 81400, Nikšić, Montenegro
Tel/Fax +381 (83) 241 374
Website