Bắt đầu: 20/03/2016 02:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAE
 
TRO
 
Sân: Michel d'Ornano
Trọng tài: Lionel Jaffredo