Bắt đầu: 04/11/2018 02:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAE
 
REN
 
Sân: Michel d'Ornano
Trọng tài: Amaury Delerue