Bắt đầu: 09/04/2017 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAE
 
MHS
 
Sân: Michel d'Ornano
Trọng tài: Frank Schneider