Bắt đầu: 17/01/2016 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAE
 
OM
 
Sân: Michel d'Ornano
Trọng tài: A. Delerue