CS Municipal Studentesc Iasi

CS Municipal Studentesc Iasi

Huấn luyện viên trưởng: Nicolò Napoli
Quốc tịch    Romania Thành lập 2010
Sân nhà Emil Alexandrescu Sức chứa 11.390
Chủ tịch Florin Prunea Xếp hạng UEFA 219
Địa chỉ Aleea Grigore Ghica Voda, nr. 12-24, 700469 Iaşi, Romania
Tel/Fax +40 (232) 258 828, Fax: +40 (232) 258 828
Website http://www.csmsiasi.ro/