CSKA Sofia

CSKA Sofia

Huấn luyện viên trưởng: Stoitcho Mladenov
Quốc tịch    Bulgaria Thành lập 1948
Sân nhà Bulgarska Armiya Sức chứa 22.500
Chủ tịch Vasil Bozhkov Xếp hạng UEFA 244
Địa chỉ Dragan Tzankov Boulevard 3 Balgarska Armia BG - 1504 SOFIA
Tel/Fax +359 2 963 3477 Fax: +359 2 963 3902
Website http://www.cska.net/