CSKA Moskva

CSKA Moskva

Huấn luyện viên trưởng: Viktor Goncharenko
Quốc tịch    Nga Moscow Thành lập 1911
Sân nhà Dynamo Stadium Sức chứa 36.000
Chủ tịch Evgeni Giner Xếp hạng UEFA 35
Địa chỉ Ul. Leningradsky Prospekt 39 Bld.1 RU - 125167 MOSCOW
Tel/Fax +7 495 612 0780 Fax: +7 495 613 2809
Website http://www.cska.ru/