Bắt đầu: 10/09/2014 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CZE
 
NED
 
SPARTA STADIUM, CZECH REPUBLIC
Trọng tài: Gianluca Rocchi