Airbus UK Broughton FC

Airbus UK Broughton FC

Huấn luyện viên trưởng: Andy Preece
Quốc tịch    Wales Thành lập 1946
Sân nhà The Airfield Sức chứa 1.600
Chủ tịch Paul McKinlay Xếp hạng UEFA 427
Địa chỉ 8 Meadow Road CH4 0RG Broughton, Flintshire, Country : Wales
Tel/Fax +44 (1244) 528 317, Fax +44 (1244) 537 107
Website philipwbailey@btinternet.com