Bắt đầu: 03/01/2021 00:30
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
BHA
 
WOV
 
Sân: Falmer Stadium
Trọng tài: A Madley