SK Brann

SK Brann

Huấn luyện viên trưởng: Mons Ivar Mjelde
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1908
Sân nhà Brann Stadion Sức chứa 18.500
Chủ tịch Magne Revheim Xếp hạng UEFA 285
Địa chỉ Postboks 8 Idrettsveien 47 NO - 5821 BERGEN
Tel/Fax +47 55 59 85 00 Fax: +47 55 59 85 25
Website http://www.brann.no/