FK Bokelj

FK Bokelj

Huấn luyện viên trưởng: Slobodan Drašković
Quốc tịch    Montenegro Thành lập 1922
Sân nhà Stadion Pod Vrmcem Sức chứa 5.000
Chủ tịch Željko Aprcović Xếp hạng UEFA 401
Địa chỉ Njegoševa bb, Rakite 85300 Kotor, Montenegro
Tel/Fax +381 (82) 322 197
Website