Bắt đầu: 13/05/2007 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
BLA
 
REA
 
Sân: Ewood Park
Trọng tài: Alen Wiley