Bắt đầu: 13/12/2020 22:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
RBE
 
VIL
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: Valentín Pizarro