Bắt đầu: 22/10/2018 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
RBE
 
VLD
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: Javier Alberola