Bắt đầu: 14/01/2019 02:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
RBE
 
RMA
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: Alejandro Hernández