Bắt đầu: 01/10/2018 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
RBE
 
LEG
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: José Sánchez