Bắt đầu: 05/11/2018 02:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
RBE
 
CEL
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: Javier Estrada