Bắt đầu: 03/02/2019 22:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RBE
 
ATM
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: David Medié