Bắt đầu: 10/12/2017 22:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RBE
 
ATM
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: Alejandro Hernández