Bắt đầu: 24/09/2018 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RBE
 
ATH
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: Javier Estrada