Bắt đầu: 30/04/2017 21:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
RBE
 
DEA
 
Sân: Manuel Ruiz de Lopera
Trọng tài: Daniel Ocón