KS Besa Kavajë

KS Besa Kavajë

Huấn luyện viên trưởng: Shoetim Duro
Quốc tịch    Albania Thành lập 1925
Sân nhà Stadiumi Besa Sức chứa 8.000
Chủ tịch Nexhat Bizhdili
Địa chỉ Lagja nr 3 KAVAJË
Tel/Fax +355 542 617 Fax:+355 5543 220
Website http://www.freewebs.com/besakavaje