Câu Lạc Bộ Bóng đá Bình Phước

Câu Lạc Bộ Bóng đá Bình Phước

Huấn luyện viên trưởng: Lê Trung Hậu
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Bình Phước Sức chứa
Chủ tịch Võ Quốc Thắng
Địa chỉ Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Tel/Fax Tel: 06513887075 Fax: 06513887075
Website