Bắt đầu: 17/09/2011 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
BAR
 
WAT
 
Sân: Oakwell Stadium
Trọng tài: E Ilderton