FC Banants

FC Banants

Huấn luyện viên trưởng: Zsolt Hornyak
Quốc tịch    Armenia Thành lập 1992
Sân nhà Nairi Sức chứa 7.000
Chủ tịch Sargis Israelyan Xếp hạng UEFA 415
Địa chỉ 2 Djivanu str 375032 YEREVAN
Tel/Fax +374 10 747868 Fax: +374 10 747745
Website http://www.fcbanants.com/