Bắt đầu: 13/06/2015 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
POL
 
GEO
 
WARSAW NATIONAL STADIUM, WARSAW, POLAND
Trọng tài: Alexey Kulbakov