FC BATE Borisov

FC BATE Borisov

Huấn luyện viên trưởng: Aleksandr Yermakovich
Quốc tịch    Belarus Thành lập 1973
Sân nhà Horodskiy Sức chứa 5.442
Chủ tịch Anatoli Kapski Xếp hạng UEFA 73
Địa chỉ 13, Pereulok Zeliony BY - 222120 BORISOV
Tel/Fax +375 177 740510 Fax: +375 177 740510
Website http://www.fcbate.by/bate.php?lang=en