B68 Toftir

B68 Toftir

Huấn luyện viên trưởng: Jóannes Jakobsen
Quốc tịch    Quần đảo Faroe Thành lập 1962
Sân nhà Svangaskarð gras Sức chứa 5.000
Chủ tịch Niclas Davidsen
Địa chỉ c/o Mr. Niclas Davidsen Svangaskaro stadium 650 TOFTIR
Tel/Fax +298 448068 Fax: +298 449068
Website http://www.b68.fo/