FC Atyrau

FC Atyrau

Huấn luyện viên trưởng: Victor Pasulko
Quốc tịch    Kazakhstan Thành lập 1980
Sân nhà Munayshy Sức chứa 9.000
Chủ tịch Zheksenbai Kusainov
Địa chỉ Auezov Avenue 28a 465003 ATYRAU
Tel/Fax +7 3122 453 255 Fax: +7 3122 453 255
Website