Bắt đầu: 15/12/2008 03:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
ATM
 
BET
 
Sân: Vicente Calderon
Trọng tài: Miguel Angel Perez Lasa