FK Atlantas

FK Atlantas

Huấn luyện viên trưởng: Konstantin Sarsaniya
Quốc tịch    Lithuania Thành lập 1962
Sân nhà Žalgiris Stadium Sức chứa 5.000
Chủ tịch Vacys Lekevičius Xếp hạng UEFA 385
Địa chỉ Sportininku 46 5800 KLAIPÈDA
Tel/Fax +370 46 312 616 Fax: +370 46 312 616
Website http://www.atlantas.lt/naujienos/