FC Astra Giurgiu

FC Astra Giurgiu

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch    Romania Thành lập 1934
Sân nhà Stadionul Astra Sức chứa 9.000
Chủ tịch Dinu Gheorghe Xếp hạng UEFA 106
Địa chỉ Str. Sondelor, nr. 19a, 100272 Ploieşti, Romania
Tel/Fax +40 (244) 510 050, Fax +40 (244) 575 011
Website afcastragiurgiu@yahoo.ro