M.K.S. Arka Gdynia

M.K.S. Arka Gdynia

Huấn luyện viên trưởng: Leszek Ojrzyński
Quốc tịch    Ba Lan Thành lập 1929
Sân nhà Stadion GOSiR Sức chứa 15.139
Chủ tịch Wojciech Pertkiewicz Xếp hạng UEFA 228
Địa chỉ ul. Olimpijska 5/9 81-538, Gdynia, Poland
Tel/Fax +48 (58) 690 6015, Fax +48 (58) 690 6016
Website http://www.arka.gdynia.pl/