Anorthosis Famagusta FC

Anorthosis Famagusta FC

Huấn luyện viên trưởng: Christakis Kassianos
Quốc tịch    Đảo Síp Thành lập 1911
Sân nhà G.S.E. and Antonis Papadopoulos Stadium Sức chứa 9.300
Chủ tịch Andreas Panteli Xếp hạng UEFA 211
Địa chỉ PO Box 40756 1, Antonis Papadopoulos Street CY - 6307 LARNACA
Tel/Fax +357 24 821 250 Fax: +357 24 635 833
Website http://www.anorthosis.net/