RSC Anderlecht

RSC Anderlecht

Huấn luyện viên trưởng: Besnik Hasi
Quốc tịch    Bỉ Brussels Thành lập 1908
Sân nhà Constant Vanden Stock Stadium Sức chứa 21.619
Chủ tịch Roger Vanden Stock Xếp hạng UEFA 33
Địa chỉ Avenue Théo Verbeeck 2 BE - 1070 ANDERLECHT
Tel/Fax +32 2 529 4060 Fax: +32 2 520 0740
Website http://www.rsca.be