An Giang

An Giang

Huấn luyện viên trưởng: Trịnh Văn Hậu
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2010
Sân nhà Long Xuyên Sức chứa 15.200
Chủ tịch Phạm Thế Triều
Địa chỉ
Tel/Fax
Website