KS Amica Wronki

KS Amica Wronki

Huấn luyện viên trưởng: Marian Kurowski
Quốc tịch    Ba Lan Thành lập 1992
Sân nhà Stadion Amica Sức chứa 5.296
Chủ tịch Danuta Gorzkowska
Địa chỉ Leśna 15 A, 64-510 Wronki
Tel/Fax + 48 (67) 254-55-50- FAX: + 48 (67) 254-55-51
Website http://www.fcamica.prv.pl/