Thór Akureyri

Thór Akureyri

Huấn luyện viên trưởng: Pall Vidar Gislason
Quốc tịch    Iceland Thành lập 1915
Sân nhà Þórsvöllur Sức chứa 984
Chủ tịch Sigfús Ólafur Helgason
Địa chỉ Skarðshlið Hamri 603, Akureyri, Iceland
Tel/Fax +354 461 2081, Fax +354 462 2381
Website www.thorsport.is