AB Kobenhavn

AB Kobenhavn

Huấn luyện viên trưởng: Christian Andersen
Quốc tịch    Đan Mạch Thành lập 1889
Sân nhà Gladsaxe Stadion Sức chứa 13.200
Chủ tịch Jens Hjortskov
Địa chỉ Gladsaxevej 200 2860 Søborg
Tel/Fax
Website http://www.ab-fodbold.dk/