FK Akademija Pandev

FK Akademija Pandev

Huấn luyện viên trưởng: Jugoslav Trencovski
Quốc tịch    Macedonia Thành lập 2010
Sân nhà Stadion Kukuš Sức chứa 1.500
Chủ tịch Ilija Matenicharov
Địa chỉ
Tel/Fax
Website