Ethnikos Achnas FC

Ethnikos Achnas FC

Huấn luyện viên trưởng: Svetoza Saburic
Quốc tịch    Đảo Síp Thành lập 1968
Sân nhà Dasaki Sức chứa 4.500
Chủ tịch Kikis Philippou
Địa chỉ GRIVA DIGENI Av. P.O.Box 36543 CY - 5523 DASAKI ACHNAS
Tel/Fax +357 24 720 440 Fax: +357 24 721 320
Website http://www.achnafc.com/