Aalesunds FK

Aalesunds FK

Huấn luyện viên trưởng: Kjetil Rekdal
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1914
Sân nhà Color Line Stadion Sức chứa 10.778
Chủ tịch Torill Hole Standal
Địa chỉ Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund, Norway
Tel/Fax +47 (70) 107 780, Fax+47 (70) 107 781
Website http://www.aafk.no/