Aalborg Boldspilklub

Aalborg Boldspilklub

Huấn luyện viên trưởng: Kent Nielsen
Quốc tịch    Đan Mạch Thành lập 1885
Sân nhà Aalborg Stadion Sức chứa 16.000
Chủ tịch Per Søndergaard Xếp hạng UEFA 167
Địa chỉ Hornevej 2 9220 AALBORG SØ
Tel/Fax +45 96 355900 Fax: +45 96 355910
Website http://www.aabsport.dk/forsiden