Alkmaar Zaanstreek NV

Alkmaar Zaanstreek NV

Huấn luyện viên trưởng: Dick Advocaat
Quốc tịch    Hà Lan Thành lập 1967
Sân nhà DSB Stadion Sức chứa 17.000
Chủ tịch Dick Scheringa Xếp hạng UEFA 58
Địa chỉ Stadionweg 1 Alkmaarder Hout 1812 AZ ALKMAAR
Tel/Fax +31 72 5154744 Fax: +31 72 515 8388
Website http://www.az.nl/