APOEL Nicosia

APOEL Nicosia

Huấn luyện viên trưởng: Temuri Ketsbaia
Quốc tịch    Đảo Síp Thành lập 1926
Sân nhà Neo GSP Sức chứa 23.400
Chủ tịch Kyriacos Zivanaris Xếp hạng UEFA 55
Địa chỉ PO Box 23709 Dimofontos 5-7 CY - 1686 NICOSIA
Tel/Fax +357 22 340 200 Fax: +357 22 335 865
Website http://www.apoelfc.com.cy/