Bắt đầu: 07/08/2009 01:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
GNT
 
ROM
 
Sân: Jules Otten - Gent
Trọng tài: Manuel Grafe